Şirket Politikalarımız - ERTEN Tekstil Gömlek Fabrikası

Şirket Politikalarımız

ŞİRKET POLİTİKALARIMIZ

Şirket politikalarımızın temelinde ERTEN®’in bir üretici olarak global pozisyonuna uygun farkındalık, anlayış ve sorumluluk duygusu yer almaktadır. Sadece çevre, sosyal ve çalışanlar açısından uyum sağlamaya değil, aynı zamanda temel standartları aşmaya ve diğer firmalara da ilham kaynağı olmaya gayret ediyoruz.

Sosyal Sorumluluk Politikası

 • Çocuk işçi çalıştırmamak.
 • Gönüllü olmayan işçileri çalıştırmaya zorlamamak.
 • Çalışanlara fazla mesaiyi zorunlu kılmamak.
 • Çalışanlarımız tarafından veya çalışanlarımıza karşı her türlü ayrımcılığa engel olmak.
 • Ülkemizdeki tüm çalışma yasalarına ve yönetmeliklerine uymak.
 • İşçilerimizin sendikalara katılmasına izin vermek.
 • Firmamızın kurallarını ve yönetmeliklerini adil ve hızlı bir şekilde uygulamak.
 • Tüm çalışanlarımıza adil bir ücret politikası uygulamak.
 • Tüm çalışanlarımız için güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak.
 • Tedarik zincirimizi etik, yasal ve sosyal olarak sorumlu bir şekilde kontrol ederek en üst kalite ürünlerimizin müşterilerimize ulaşmasından emin olmak.

İş Güvenliği Politikası

 • Tüm potansiyel tehlikelerin açık bir şekilde tanımlandığı ve tüm çalışanların bu tehlikeleri güvenli bir şekilde kontrol altına almaları için uygun eğitime sahip oldukları bir çalışma ortamı sağlamak.
 • İş sağlığı ve güvenliği açısından ekipmanları ve hammaddeleri düzenli olarak denetlemek, test etmek ve makinalarımızın en iyi çalışma koşullarında sahip olduğundan emin olmak.
 • Çalışanlarımıza sorumlulukları kapsamında devamlı eğitim desteği sunmak.
 • Gerçekleşebilecek olaylarım nasıl engellenebileceğini belirlemek için her türlü güvenlik raporunu titizlikle kaydetmek ve incelemek.
 • Acil durum ve güvenlik ekipmanları bulundurmak ve gerçek bir acil durum ihtimaline (deprem, yangın, sel, sivil savunma) karşı çalışanları hazırlamak için belirli aralıklarla tatbikatlar düzenlemek.
 • Yerel yasalara ve yönetmeliklere uygun olarak gerekli görülen iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerini oluşturmak, devam ettirmek ve güncellemek.

Çevre Politikası

ERTEN® çevreye önem vermektedir. Bunun sonucu olarak karbon salınımızı azaltmak ve sürdürülebilir bir üretim sürecini garantilemek için çalışmaya kendimizi adadık. ERTEN® olarak biz;

 • Tüm yerel çevre yasalarına ve yönetmeliklerine uyuyoruz.
 • Enerjiyi ve doğal kaynakları verimli bir şekilde kullanıyoruz.
 • Hava, su ve toprak kirliliğini en düşük seviyede tutmak için çevresel açıdan duyarlı üretim tekniklerini kullanıyoruz.
 • Atıkları azaltmak için geri dönüşümü operasyonlarımıza duyarlılıkla entegre ediyoruz.
 • Çalışanlarımızı ve tedarikçilerimizi çevre açısından bilinçlendiriyoruz.